Mestský úrad Veľký Šariš: Ľubomír Bicák, naposledy bytom ul. Tarasa Ševčenka 17, 080 01 Prešov.

12.06.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)