Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve Prešovskej pravoslávnej eparchie. Žiadateľ: Prešovská univerzita v Prešove, ulica 17. novembra 15, 080 01 Prešov, IČO: 17070775.

15.06.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)