Okresný súd Prešov v dedičskej veci po poručiteľovi Emilovi BARTEKOVI, rod. Bartekovi u p o v e d o m u j e Martina Barteka, rod. Barteka, nar. 04.09.1967, ktorého pobyt nie je známy, že prichádza do úvahy ako dedič po poručiteľovi zo zákona v I. dedičskej skupine.

16.06.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)