Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Vladimír Čuchta, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, 21.07.2020 o 10,00hodine.

16.06.2020 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)