Okresný súd Prešov v dedičskej veci po poručiteľke Márii IMRICHOVEJ. rod. Robovej. nar. 12.03.1910 upovedomuje Ondreja Imricha. nar. 10.11.1936, ktorého pobyt nie je známy. že prichádza do úvahy ako dedič po poručiteľke zo zákona v I. dedičské] skupine.

19.06.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)