MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: právnik - odbor služieb pre občanov na dobu určitú 1 rok.

22.06.2020 / Výberové konania

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)