Výzva na vypratanie nehnuteľnosti - novinový stánok, v lokalite ul. Fučíkova v Prešove.

24.06.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)