Mesto Sabinov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Kormošová Iveta Čapajevova 4894/12 , 080 01 Prešov, Hricko Vojtech, Tarasa Ševčenka 18, 080 01 Prešov, Bělková Slavomíra, Cemjata 8223/14, 080 01 Prešov.

25.06.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)