Oznámenie o dražbe: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prešov, obci Prešov, katastrálne územie Prešov, Okresný úrad Prešov - katastrálny odbor: LV č. 13001.

26.06.2020 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)