Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

VZN mesta Prešov č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 5/2016 o podmiienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti.

03.07.2020 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)