Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadateľ: Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov.

21.07.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)