Oznámenie o začatí územného konania: chodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom.

21.07.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)