Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: parc. č. KNC 14302/109.

23.07.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)