Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania: Prešov - Bottova ul. - kabelizácia NN siete.

24.07.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)