Oprava chyby vo vyhotovení stavebného povolenia líniovej stavby: úprava ulice Jarkovej - objekty SO 01 Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie.

24.07.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)