Stavebné povolenie: 111/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská), I. etapa, stavebné objekty: SO 101-01 Rekonštrukcia cesty Ill/3440, úprava, SO 201-00 Most č. 3440-003, rekonštrukcia, SO 511-01 Preložka vodovodov, I. etapa, SO 601-01 Preložka trolejového vedenia, I. etapa, SO 602-01 Preložka spätných a napájacích káblov, I. etapa, SO 612-01 Preložka a ochrana silnoprúdových NN vedení, I. etapa, SO 621-01 Verejné osvetlenie, I. etapa, SO 631-01 Kabelovod, I. etapa, SO 651-01 Preložka a ochrana slaboprúdových vedení Slovak Telekom, I. etapa.

28.07.2020 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)