Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Katriňák, naposledy bytom 08001 Prešov.

01.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)