Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania: Prešov, ul. Bajkalská - zhýbka pod Torysou, parc. č. KN-C 9310/297, 9310/343,9310/442, 9620, 9629/3, 9782/1, 9817/82, 9817/86, 982111, 982112, 982113, 9826/1, 9826/15, 9853, KN-E 1662,3508/102,367617,3676/8.

12.08.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)