Oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení zmeny stavby: Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - I. etapa a pozvanie na ústne pojednávanie.

14.08.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)