Vydanie stavebného povolenia pre inžiniersku stavbu: Bytový dom Sabinovská ul., Prešov, SO 04- komunikácie a spevnené plochy.

25.08.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)