Oznámenie o začatí stavebného konania: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-01 Bytový dom, SO-02 Vodovodná a kanalizačná prípojka, S0-03 Plynová prípojka, S0-04 NN prípojka, S0-06 Sadové úpravy.

05.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)