Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Prešov: rozhodnutie číslo PPZ-HCP-POS-2475-007/2019-KP, zo dňa 04.10.2019 o zastavení konania k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania. Účastník konania: Beka ZANGURI, nar. 28.04.1995, štátna príslušnosť Gruzínsko.

07.09.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)