Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Prešov: rozhodnutie číslo PPZ-HCP-POS-2475-007/2019-KP, zo dňa 04.10.2019 o zastavení konania k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania. Účastník konania: Beka ZANGURI, nar. 28.04.1995, štátna príslušnosť Gruzínsko.

07.09.2020 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)