Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe. 28.09.2020, 10:00 hod., Konferenčná miestnosť, na 1.poschodf, Penzión Tavel, Slovenská 19, 080 01 Prešov.

07.09.2020 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)