Oznámenie o začatí stavebného konania: Rekonštrukcia bytu č. 3 na 10. poschodí v bytovom dome s.č. 4770 na Ul. Matice slovenskej č. 10 v meste Prešov.

10.09.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)