Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu: Prešov- Záhradná ulica - kabelizácia NN siete.

10.09.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)