Oznámenie o začatí stavebného konania: Zmena spôsobu vykurovania bytu č.34 v bytovom dome na Ul. Mirka Nešpora č. 15 v meste Prešov.

22.09.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)