Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: FTTH_PO_KBV _Bajkalska.

25.09.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)