Oznámenie o novom prejednaní žiadosti o dodatočné povolenie stavby a upustenie od ústneho pojednávania: Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 37, Prešov, súp. č. 7745.

25.09.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)