Oznámenie o začatí stavebného konania: Prešov - Šalgovík, Obytný súbor RD (15RD), parc. č. KN-C 431/110, KN-C 431/68, KN-C431/71, k. ú. Šalgovík.

02.10.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)