Informácia o začatí konania: parc. č. KNC 490 v k. ú. Solivar.

06.10.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)