Oznámenie: začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu Prešov - Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, miestna komunikácia s chodníkom. Parc. č. KN-C 14103/1, 14103/3, 14103/21, 14103/22, 14103/26, 14103/28,14103/29, 14103/34, 14103/36, 14103/37, 14103/39, 14103/42, 14103/55, 14103/65,14103171, 14103173, 14103/89, 14103/93

06.10.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)