Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania : Rekonštrukcia plynovodu Prešov - Budovateľská - v intraviláne mesta Prešov.

07.10.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)