Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: parc. č. KNE 3417/6, KNE 3418/9, KNE 3430/42, KNC 9782/2.

07.10.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)