Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: VTS Prešov - Solivar, ul. Pod Hrádkom, ul. Na brehu.

08.10.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)