Oznámenie o začatí stavebného konania: Obnova bytového domu Volgogradská 94, Prešov. Parc. č. KN-C 9204/16.

08.10.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)