Oznámenie o začatí stavebného konania: Prešov, Hviezdoslavova 6 - stavebné úpravy v byte č. 6, II. NP, parc. č. KN-C 3668/30.

08.10.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)