Oznámenie o predÍžení lehoty na rozhodnutie: Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy lll1KO Gorkého, Prešov.

09.10.2020 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)