Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: 11. novembra 2020, Hotel DUKLA, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, 080 Ol Prešov, kongresová sála, 2. poschodie.

09.10.2020 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)