Oznámenie začatia územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: FTTH_KBV_PO_Bulharska.

09.10.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)