Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Stavba-Iná budova s.č.3228 na pozemku-parcele KN č. 525 v k.ú Prešov.

12.10.2020 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)