Oznámenie o opakovanej dražbe: Miesto konania dražby - ZOC KORAL, Vihorlatská 2/C Prešov, vstup BOWLING, Konferenčná miestnosť, Dätum konania dražby: 29.10.2020, Čas konania dražby: 10:20hod.

13.10.2020 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)