Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Petra Kronová naposledy bytom 080 01 Prešov, Martin Savka naposledy bytom 080 01 Prešov, Slavomíra Kosiorová naposledy bytom 080 01 Prešov, Miroslav Turák naposledy bytom 080 01 Prešov, Anna Poradová naposledy bytom 080 01Prešov.

16.10.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)