Oznámenie o začatí územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: "Prešov, telekomunikačná stavba sídlisko 2 a 3".

09.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)