Informácia o začatí konania: parc. č. KNC 4660/2, KNC 4663 v k. ú. Prešov.

22.12.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)