Zverejnenie žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej ukončením: Polyfunkčný objekt Sekčov - Stavba 6.

22.12.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)