Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred ukončením: Polyfunkčný objekt Sekčov, Stavba č.6, ul. Sibírska, Ďumbierská, Prešov.

29.12.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)