Doručenie rozhodnutí o zastavení daňového exekučného konania: Natália Mitrová, nar. 27.01.1976, trvalý pobyt Prešov.

04.01.2021 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)