Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku parc. č. KNC 3517 a KNC 3518/8 v k. ú. Prešov.

05.01.2021 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)