Informácia o začatí konania: Druh a počet kusov drevín: stromy - 31 ks; kry, krovité porasty - o výmere 90 m2; uvedené v prílohe Č. 2 a v prílohe Č. 3. Pozemky, na ktorých drevina/dreviny rastie/rastú: katastrálne územie Prešov; uvedené v prílohe Č. 1.

08.01.2021 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)