Informácia o začatí konania: parc. č. KNC 2645/1 v k. ú. Solivar.

12.01.2021 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)